Päivittäinen askelmäärä suoraan yhteydessä pitkäikäisyyteen

Tuoreessa tutkimuksessa todettiin hyöty riittävästä päivittäisestä askelmäärästä sekä naisille, että miehille. Maaliskuussa julkaistu, lähes 5000 ihmistä käsittelevä tutkimus havaitsi yhteyden päivittäisten askelten kokonaismäärän ja mistä tahansa syystä kuoleman riskin välillä.

Tutkimuksen 655 osallistujasta, jotka astuivat alle 4000 askelta päivässä, kuolleisuus oli 76,7 / 1000 ihmistä vuodessa. (Etäisyydessä 4000 askelta on noin 3 km.) Mutta 1 727 ihmisen joukosta, jotka ottivat 4000–7 999 askelta päivässä, kuolleisuus laski 21,4: een 1 000 ihmistä kohti. Riittävästä päivittäisestä askelmäärästä näyttäisi olevan käänteentekevä ero pitkäikäisyyteen.

Toisessa ryhmässä askelmäärien hyöty kasvoi entisestään: 1 539 ihmisen joukosta, jotka ottivat 8 000 – vajaat 12 000 päivittäistä askelta, vuosittainen kuolleisuus oli 6,9 / 1000 ihmistä.
Tutkimukseen osallistujat olivat vähintään 40-vuotiaita. Tutkijat keräsivät tiedot vuosilta 2003-2006 osana kansallista terveys- ja ravitsemustutkimuskyselyä. Tutkimukseen osallistujia seurattiin keskimäärin 10 vuotta, jona aikana heistä kuoli 1165 henkilöä.

Vaikka päivittäisen askelmäärän ja kuoleman riskin välillä oli yhteys, tutkijat eivät havainneet, että askelten intensiteetti (askelten määrä minuutissa) liittyisi kuolleisuusriskin muuttumiseen tutkimuksessa.

Itse pyrin päivittäin varmistamaan 10 000 askelta. Tämä vastaa noin 1,5 tunnin kävelyä päivässä.

Lähdeviitteet:
Pedro F Saint-Maurice, Richard P Troiano, David R Bassett Jr, Barry I Graubard, Susan A Carlson, Eric J Shiroma, Janet E Fulton, Charles E Matthews: Association of Daily Step Count and Step Intensity With Mortality Among US Adults. JAMA 2020 Mar 24;323(12):1151-1160. doi: 10.1001/jama.2020.1382.